Wywiad z funkcjonariuszem policji na temat wypadków na obszarach wiejskich

Do jakich wypadków dochodzi najczęściej na obszarach wiejskich?

Zagrożenia występujące na obszarach wiejskich powodowane są przez wiele czynników, wśród nich wyróżnia się m. in. czynniki mechaniczne występujące zarówno podczas normalnego funkcjonowania maszyny, narzędzia lub innego przedmiotu pracy oraz powstałe na skutek zakłóceń, uszkodzeń, awarii. Zagrożenia mechaniczne są powodowane przez ruchome elementy robocze maszyn i urządzeń, ostre, wystające elementy konstrukcji urządzeń gospodarskich, spadające przedmioty, płyny pod ciśnieniem, śliskie, nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie, żywe zwierzęta. Zdarzały się przypadki przygniecenia przez maszynę, wciągnięcia, czy też przejechania. Wynikają one albo z niewłaściwego obchodzenia się z maszyną, urządzeniem, albo z nieprzestrzegania podstawowych przepisów bhp.

Często też przyczyną wypadków jest po prostu rutyna, lekceważenie zagrożeń, bałagan, pośpiech i stres podczas wykonywania prac polowych, a także niewłaściwe przygotowanie się do pracy i niekiedy wykonywanie prac w stanie po spożyciu alkoholu.

Ogromną grupę wszystkich wypadków stanowią upadki, do których dochodzi podczas wchodzenia i schodzenia z drabin, ciągników, maszyn, przyczep, w trakcie przemieszczania się w budynkach gospodarczych i inwentarskich. Są to także potknięcia lub poślizgnięcia na nierównej, grząskiej, zaśnieżonej, oblodzonej czy nieuporządkowanej powierzchni ciągów komunikacyjnych oraz upadki z wysokości, które skutkują urazami kończyn dolnych (skręceniami, złamaniami, potłuczeniami) oraz urazami barku, obojczyka, ale również trwałym kalectwem spowodowanym uszkodzeniem układu nerwowego, bądź nawet śmiercią. Takie wypadki mają miejsce podczas prac remontowo-budowlanych np. w trakcie budowy nowych budynków, napraw dachów, odnawiania wnętrz pomieszczeń gospodarczych, itp. Ponadto do wypadków dochodzi podczas układania słomy czy skrzynek z owocami na przyczepach, wozach, samochodach, prac z użyciem drabiny, w sadownictwie – np. podczas zrywania owoców, prześwietlania koron drzew, przy transporcie związanym z magazynowaniem płodów rolnych w pomieszczeniach, w czasie układania skrzynek z owocami w przechowalniach, wnoszenia do spichlerzy worków z ziarnem, itp., przy porządkowaniu, remontowaniu czyszczeniu i myciu szklarni, przyczep, maszyn rolniczych, itp. Takich zagrożeń jest całe mnóstwo. Upadki, zgniecenia, przygniecenia są także wynikiem niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami, nieliczenia się z ich potencjalną agresją oraz niedostosowania pomieszczeń, boksów w sposób odpowiedni.

Wypadki na obszarach wiejskich powodowane są też działaniem wysokiej lub niskiej temperatury, mam tutaj na myśli poparzenia wrzątkiem np. podczas przelewania do pojemników. Nie można też nie zakwalifikować do takich wypadków poparzeń artykułami sanitarnymi czy środkami ochrony roślin. Wypadki związane z pracami w gospodarstwie to również zaprószenia oczu np. mlekiem wapiennym do bielenia obór.

Nie wszystkie wypadki są uzależnione od czynnika ludzkiego. Przyczyny wypadków w gospodarstwach to także różnego rodzaju katastrofy tj. wichury, porażenia piorunem, pożary, utonięcia np. podczas powodzi, a także nagłe zachorowania, wśród których dominują zawały mięśnia sercowego, wylewy krwi do mózgu, uszkodzenia kręgosłupa, przepukliny.

Co jest najczęstszą przyczyną tych wypadków?

Częstą przyczyną wypadków na obszarach wiejskich jest niewłaściwe obchodzenie się z danym urządzeniem, maszyną, sprzętem, czy środkiem ochrony roślin. Także niewłaściwe przechowywanie i łatwy dostęp osób nieuprawnionych i nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do każdej pracy polowej należy się odpowiednio przygotować, chodzi o ubiór, rękawice, obuwie ochronne i inne. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż obowiązkiem rolnika jest zapewnienie sobie i osobom z nim współpracującym bezpiecznych warunków pracy, aby uniknąć wypadków i chorób. Zagrożenie wiąże się również z niewłaściwym posługiwaniem się sprzętem (nie posiadającym odpowiednich certyfikatów) oraz niesprawność urządzeń np. drabin (uszkodzone lub zabrudzone szczeble, brak zabezpieczenia przed rozsuwaniem się, itp.).

Czy jakiś wypadek utkwił szczególnie w panai pamięci?

Zdarzały się wypadki przy obsłudze maszyn, niekiedy uczestniczyły w nich dzieci. Niektóre z nich kończyły się ciężkimi obrażeniami. W tym miejscu chciałabym przypomnieć o najmłodszych biorących udział w pracach gospodarskich. Sposób, w jaki my – dorośli – postępujemy podczas wykonywania prac polowych, obserwują nasze dzieci. To właśnie na nas, dorosłych, spoczywa zapewnienie im właściwych warunków i właściwej opieki podczas przebywania w gospodarstwie. Nie można liczyć się z tym, że dzieci będą przewidywały skutki swoich zachowań. Owszem mają bujną wyobraźnię, ale nie obarczajmy ich nadmierną odpowiedzialnością często nieadekwatną do wieku. Przede wszystkim musimy pokazywać, w jaki sposób my obchodzimy się z danymi urządzeniami czy środkami. Nasze podejście do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym podczas wykonywania różnego rodzaju prac powinno być zawsze właściwe, adekwatne do panujących warunków. Uczmy dzieci podstawowych przepisów bezpieczeństwa, rozmawiajmy z nimi na temat bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Co możemy zrobić, aby ustrzec się niebezpiecznych sytuacji?

Wiele wypadków powodowanych przez maszyny, urządzenia i narzędzia własnej konstrukcji dałoby się uniknąć, gdyby posiadały właściwe zabezpieczenia, były właściwie przechowywane i konserwowane. Jeśli natomiast chodzi o zatrucia pestycydami, to są najczęściej skutkiem nieprzestrzegania zasad bhp przy ich stosowaniu, niewłaściwego sposobu przechowywania oraz łatwego dostępu przez osoby nieupoważnione, mam tutaj na myśli dzieci, które często zostawiane są bez opieki lub pod opieką starszych dzieci. Za każdym razem należy przewidywać skutki swojego zachowania. Zdrowy rozsądek to podstawa każdej wykonywanej przez nas pracy.

Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa?

Pamiętać należy o odzieży roboczej, o odpowiednim obuwiu, które nie tylko ochroni stopy, ale nie będzie się ślizgać. Poza tym odzież powinna przylegać do ciała, bo luźne ubrania i ich elementy, jak nogawki czy mankiety, zwiększają ryzyko wciągnięcia przez maszynę. Skoro mowa o odzieży, nie należy bagatelizować tematu rękawic, fartuchów, masek, okularów czy słuchawek ochronnych, a także czapki czy kapelusza, kiedy pracujemy w pełnym słońcu. Warto w tym miejscu wspomnieć o zapewnieniu sprawności maszynom i urządzeniom rolniczym, w przypadku pojazdów o sprawnym oświetleniu, także o używaniu elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze. Ponadto ważny jest porządek w miejscu pracy, a więc zbierzmy liście, oczyśćmy odpływy wody, uporządkujmy teren gospodarstwa z narzędzi czy leżących przewodów elektrycznych. Właściwie zabezpieczmy studzienki, szamba, wszelkie otwory, poddawajmy konserwacji nasze urządzenia, dbajmy o nie, a będą nam służyły znacznie dłużej. Pamiętajmy też, że zamarznięta woda na podwórzu to prosta droga do wszelkich upadków, urazów, złamań kończyn, regularnie odśnieżajmy teren. Zadbajmy o właściwe postępowanie zwłaszcza z dużymi zwierzętami, odpowiednio zabezpieczone boksy uniemożliwiają zwierzęciu przygniecenie osoby. Nie powierzajmy ciężkich obowiązków dzieciom i pamiętajmy, żeby nie podejmować żadnych prac w stanie złego samopoczucia. Korzystajmy też z ogólnodostępnych informacji w prasie, radio i telewizji.

mł. asp. Edyta Sułkowska
Wydział Prewencji
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Partnerzy Kampanii

Intytut Gospodarki Rolnej
Telewizja Trwam
'Jednostka
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Policja

Patronat Medialny

Świat Rolnika
Agri24

Chcesz nam pomóc?
Oto co możesz zrobić:

Pokaż tę stronę znajomym
Udostepniaj nasze materiały

Wesprzyj nas, abyśmy mogli podejmować jeszcze więcej inicjatyw mających wpływ na poprawę jakości naszego życia.

Przekaż darowiznę na działania Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA:
Nr rachunku: mbank 68 1140 2004 0000 3402 7508 0370
Nr konta walutowego w Euro: mbank 27 1140 2004 0000 3612 0535 0295
Kod SWIFT: BREXPLPWMBK

Piszą o nas