Na pytania odpowiadała:

Elżbieta Cieślak, rzecznik prasowy Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Co jest najczęstszą przyczyną wypadków, do których dochodzi w gospodarstwach rolnych?

ELŻBIETA CIEŚLAK:

Wśród przyczyn wypadków, do których dochodzi w gospodarstwach rolnych, należy wymienić przede wszystkim zły stan nawierzchni podwórzy, bałagan panujący w gospodarstwie, nieprawidłowy sposób korzystania z maszyn rolniczych, niestosowanie drabin i zabezpieczeń przy pracy na wysokości oraz niewłaściwe postępowanie ze zwierzętami.

Rolnicy nie używają także odzieży ochronnej, często nie przestrzegają też podstawowych zasad BHP. Zespoły Ratownictwa Medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zadysponowane na miejsce zdarzenia, do którego doszło w gospodarstwie rolnym stwierdzają najczęściej u poszkodowanych urazy kończyn dolnych, w tym skręcenia, złamania, czy potłuczenia, często dochodzi do urazów barku czy obojczyka. Często dochodzi także urazów kończyn górnych podczas obsługi niefabrycznie wyprodukowanych maszyn typu tzw. krajzega, które nie są zabezpieczone w odpowiedni sposób.

Czy sądzi Pani, że taka kampania jak naszej fundacji „Zacznij myśleć” może przyczynić się do spadku liczby wypadków?

ELŻBIETA CIEŚLAK:

Kampania społeczno-edukacyjna „Zacznij myśleć”, której celem jest odwrócenie schematu „Polak mądry po szkodzie” i uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność wykształcenia większego stopnia odpowiedzialności za siebie i swoje najbliższe otoczenie jest przykładem na to, że działania podnoszące świadomość mieszkańców wsi mogą zapobiec wielu dramatycznym zdarzeniom. Środki wykorzystywane przy kampanii, pomysłowość i kreatywność przy realizacji tak istotnego tematu, jakim jest bezpieczeństwo na wsi pozwalają uczynić poruszony problem łatwiejszym do przyswojenia i zapamiętania.

Co możemy zrobić, będąc świadkami wypadku?

ELŻBIETA CIEŚLAK:

Na każdej osobie będącej świadkiem wypadku spoczywa obowiązek udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy. Polskie prawo nakłada również na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych takich jak straż pożarna, policja. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia należy podjąć akcję udzielenia pierwszej pomocy. Podstawową czynnością jest ocena stanu poszkodowanego. Jeśli poszkodowany jest przytomny, należy zebrać jak najwięcej informacji o jego stanie zdrowia oraz o samym zdarzeniu. Ocena oraz wywiad będą niezwykle pomocne służbom ratunkowym.

Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny należy:

  • sprawdzić, czy drogi oddechowe są drożne, jeżeli nie należy je udrożnić;
  • sprawdzić, czy poszkodowany oddycha, jeśli nie oddycha, należy podjąć resuscytację;
  • ocenić, czy nie ma krwawień zewnętrznych, jeżeli są trzeba je zatamować. Należy sprawdzić kolor i temperaturę skóry poszkodowanego i zapewnić mu komfort termiczny.

Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa?

ELŻBIETA CIEŚLAK:

Najważniejszą zasadą w ratownictwie jest dbałość o bezpieczeństwo, dlatego przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu należy pamiętać o zastosowaniu w miarę możliwości środków ochrony osobistej takich jak rękawiczki jednorazowe oraz o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W przypadku zdarzenia na drodze przed podejściem do poszkodowanego należy włożyć kamizelkę odblaskową, rękawiczki jednorazowe oraz postawić trójkąt ostrzegawczy. W innych zdarzeniach należy pamiętać, aby nie wchodzić tam, gdzie istnieje ryzyko zawalenia, pożaru czy podejrzenie skażenia chemicznego. W przypadku urazów spowodowanych przez porażenie prądem należy wyłączyć źródło zasilania.

Partnerzy Kampanii

Intytut Gospodarki Rolnej
Telewizja Trwam
'Jednostka
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Policja

Patronat Medialny

Świat Rolnika
Agri24

Chcesz nam pomóc?
Oto co możesz zrobić:

Pokaż tę stronę znajomym
Udostepniaj nasze materiały

Wesprzyj nas, abyśmy mogli podejmować jeszcze więcej inicjatyw mających wpływ na poprawę jakości naszego życia.

Przekaż darowiznę na działania Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA:
Nr rachunku: mbank 68 1140 2004 0000 3402 7508 0370
Nr konta walutowego w Euro: mbank 27 1140 2004 0000 3612 0535 0295
Kod SWIFT: BREXPLPWMBK

Piszą o nas